• +36 30 565 90 55
  • Hétfő - Péntek 8.00 - 17.00

Munkáink

 Zárótöltés fejlesztése, stabilizált út építése, keretelemes áteresz cseréje

Árvízvédelmi töltés fejlesztése és 2 db zsilipes műtárgy megépítése, valamint 1 db zsilipes műtárgy felújítása

Árvízvédelmi töltés fejlesztése és 2 db zsilipes műtárgy megépítése

Vadátjárók megtámasztó töltéseinek kivitelezése, záportározók építése.

Az ADUVIZIG illetékességi területén belvízelvezető csatornák tisztító mederkotrása

Győrött az uszoda új medencéje munkagödrének kiemelése a kikerülő föld elszállításával.

A Fekete-víz folyón gabiondobozos fenékküszöbök építése, elő-és utófenéken mederburkolatok készítése.

Részfeladatok ellátása az északi és déli töltésen, úgymint művezetés, töltésépítés, tükörkészítés kerékpárút számára.

Mederkotrás az iszap többszöri átkarolásával. Átlagos mederszélesség 25-30 m.

A főút kétoldali szélesítéséhez tartozó földmunkák kivitelezése, paplanszivárgó építése.

A Berettyó bal parti védtöltése változó rézsűhajlásának egységesítése 1:3 hajlásúvá.

Töltés építés és műtárgy rekonstrukció munkálatainak párhuzamos, összehangolt kivitelezése.

Az áruház alapja és mélygarázsa földkitermelésében és elszállításában való részvétel.

Szelevény belterületi magasparti szakaszán töltés építés- ill. rekonstrukció.

A Sárközi I. Főcsatorna medrének tisztító kotrása, átlag 3m3/fm iszap kitermelésével.

Nehézgép szállítás az ország teljes területén.