• +36 30 565 90 55
  • Hétfő - Péntek 8.00 - 17.00

Tevékenységeink

Kotrási munkák

Nagyobb befogadó csatornák kotrása, feliszapolódott, növényzettel sűrűn benőtt belvízelvezető csatornák tisztító kotrása, holtág rehabilitációk.

Árvízvédelmi töltések fejlesztése, új töltések komplett kivitelezése

Műtárgy rekonstrukciók

Szivattyútelepek, duzzasztók, zsilipek, aknák, vízmércék megépítésében való részvétel, kapcsolódó földmunkák elvégzése.

Egyéb vízépítési munkák

Vállaljuk partvédő kövezések, kisebb vízfolyások további bevágódását megakadályozó fenékküszöbök megépítését, a víz eróziójának erősebben kitett mederszakaszok mederlappal történő burkolását, átereszek megépítését.

Útépítés és karbantartás

Alépítmények kivitelezése, árok ásás, védőréteg terítés, földutak karbantartása, javítása.

Építési terület előkészítés

Növényzettel sűrűn borított területek fa-és cserjeirtása, majd ezt követő kituskózása és a talaj gyökérmentesítése.

Bontási munkák

Elvégezzük műtárgyak, épületek, régi útpályák bontását, a bontási törmeléket igény esetén a helyszínen szelektáljuk, daráljuk majd elszállítjuk.

Közmű kiváltás

Gépeink méretéből adódóan inkább külterületi nagyobb építkezéseket érintő közművek kiváltását vállaljuk. (Referencia: optikai kábel kiváltása 10 km hosszan az 55. sz. főúttal párhuzamosan, ahol a régi kábel az új szikkasztó árok nyomvonalába esett.)

Tréleres szállítás

Nehézgép szállítás az ország teljes területén.